Úradná správa č. 34
29.03.2018, Tomáš Tůma

Úradná správa č. 34

Správy zo sekretariátu

Oznamujeme futbalovým klubom súťaží ObFZ Banská Bystrica, že do marcovej mesačnej zbernej faktúry im bolo zahrnuté ošatné pre rozhodcov na sezónu 2017/2018 podľa Rozpisu majstrovských futbalových súťaží časť „Športovo – technické zásady“ bod B

Trénersko-metodická komisia – predseda Marek JobkoTrénersko-metodická komisia – predseda Marek Jobko

V sobotu 7. apríla.2018 o 9,00 hodine sa na ihrisku v Žiari nad Hronom uskutoční medzioblastný futbalový turnaj prípraviek Oblastných výberov Stredoslovenského kraja.  Za výber ObFZ Banská Bystrica boli nominovaní títo hráči :

Viktor Turčan (Ľubietová), Lukáš Hlinka (Valaská), Andrej Králik, Dominik Lauko (obaja Selce), Sebastián Pavlovský, Sebastián Sylvestr (obaja FK Jasenie, Tomáš Faško, Richard Maslák, Matej Schön, Kevin Pustaj, Peter Kupec, Šimon Koštiaľ (všetci ŠK Partizán Čierny Balog).

Náhradníkmi v prípade neúčasti niekoho z nominovaných hráčov sú určení:

Filip Kostúr (Podkonice) a Jakub Kútny (Ľubietová).

Hráči si prinesú : obuv na umelú trávu, chrániče, veci osobnej hygieny a preukaz poistenca. Brankári  kompletnú výstroj s výnimkou dresov a nohavíc. Zraz nominovaných hráčov je v sobotu 7. apríla 2018 o 7,20 hodine pri reštaurácii Mýto na Partizánskej ceste

Predpokladaný termín ukončenia turnaja je okolo 14,00 hodiny.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

1. Oznamujeme futbalových klubom, že z dôvodu hromadného vyžiadania "žiadostí o vydanie nových registračných preukazov", dochádza k omeškaniu distribúcie týchto kariet.
Zároveň chceme upozorniť všetky delegované osoby, aby v zmysle platných noriem, pustili do majstrovských stretnutí  hráčov, ktorí majú "žiadosti o vydanie nového RP” - overiteľné v ISSF a schválené matrikárom. Títo hráči môžu štartovať na platný občiansky preukaz.

2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 15. kolo Valaská – Strelníky dňa 1. apríla 2018 (nedeľa) o 12,00 hodine na umelej tráve v Podbrezovej - Skalici.

3. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 15. kolo Brezno – Brusno dňa 1. apríla 2018 (nedeľa o 15,30 hodine na umelej tráve v Podbrezovej – Skalici..

4. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 19. kolo Brezno – Strelníky dňa 28. apríla 2018 (sobota) o 16,00 hodine na ihrisku FK Brezno.

5. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupina B 10. kolo Tatran Čierny Balog B – Braväcovo B dňa 5. apríla 2018 (štvrtok) o 17,00 hodine na ihrisku FK Tatran Čierny Balog.

6. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov U15 10. kolo Jasenie – Selce dňa 18. apríla 2018 (streda) o 17,00 hodine na ihrisku FK Jasenie.

7. Povoľujeme FK Tatran Čierny Balog odohrať MFS I triedy a II. triedy skupiny B (B družstvo) na pomocnej hracej ploche pri základnej škole na Jánošovke za splnenia týchto podmienok: a – osadenie lavičiek náhradníkov pre obidve družstvá; b – zabezpečiť prevoz delegovaných osôb (rozhodca, delegát a hosťujúce družstvo); c – zabezpečiť delegovaným osobám šatne v polčasovej prestávke; d – upozorňujeme na platnosť vyhotovenia videozáznamu z MFS I. triedy.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-87 Matej Parobek, 1167898, FK Brusno, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 28. marca 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Oznamujeme futbalovým klubom, že najbližšie zasadnutie DK bude v utorok 3. apríla 2018 od 13,00 hodiny. Preto prípadné podania ma komisiu resp. požiadavky na zmenu trestu adresujte cez ISSF do začiatku rokovania komisie.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Zmeny v delegačnom liste č. 15:

Nemecká – Osrblie (Godál namiesto Filipa Majera), Ľubietová – Tajov (Faško – Čupka), stretnutie SsFZ dorast Heľpa – Kováčová (Godál namiesto Filipa Majera).

Prečítané: 173x