Zasadnutie komisie rozhodcov
01.02.2019, Tomáš Tůma

Zasadnutie komisie rozhodcov

01.02.2019, Tomáš Tůma

Dňa 31.01.2019 sa v Brezne konalo prvé tohtoročné zasadnutie komisie rozhodcov oblastného futbalového zväzu Banská Bystrica. Komisia sa zišla v plnom zastúpení menovite: predseda komisie Erik Gemzický a jej členovia Adam Jekkel, Milan Legíň, Peter Mikloš a Jozef Čunderlík. Zasadnutie otvoril svojím príhovorom predseda Gemzický spolu s prianím zdravia a štastia do nového roku. Neskôr komisia prišla k prvému bodu programu, ktorým bolo zhodnotenie predchádzajúceho kalendárneho roku v našich súťažiach. Komisia ďalej riešila momentálny počet aktívnych rozhodcov a rokovala o možnostiach náboru nových rozhodcov. Pripravila program seminára rozhodcov a delegátov, ktorý sa bude konať v dňoch 15.03 - 16.03.2019 v Banskej Bystrici. Na záver prebrala svoje ciele do nového kalendárneho roku. 

Prečítané: 27x